Dr. Jonas Balžekas

 

 

LAMMC Žemdirbystės institutas

Instituto al. 1,

LT-58344 Akademija,

Kėdainių r.

Telefonas: 8-347-37203

Faksas: 8-347-37096

El. paštas: balzekas@lzi.lt 

 

Gimimo data: 1952-02-06

Išsilavinimas

Aukštasis: 1975 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas, mokslinio agronomo specialybė

Mokslinis laipsnis

Biomedicinos daktaro diplomas, augalininkystė, dalinė zootechnija. 1992 m. Lietuvos žemės ūkio universitete apginta disertacija.

Darbinė veikla

1975–1978 m. Respublikinės sodininkystės ir bitininkystės trestas, Vyresnysis bitininkystės agronomas

1978–1990 m. Lietuvos Žemdirbystės instituto eksperimentinis ūkis, Bitininkas, neetatinis mokslinis bendradarbis

1990–1993 m. Lietuvos Žemdirbystės institutas, Vyresnysis mokslinis bendradarbis

1993–1997 m. Lietuvos Žemdirbystės institutas, Mokslinis bendradarbis

1997–2002 m. Bienen- Meier, Šveicarija, Bitininkystės specialistas

2002–2009 m. J. Balžeko bitininkystės ūkis, Krajinos bičių veislinis bitynas, Bitininkystės specialistas

Nuo 2009 m. – LAMMC Žemdirbystės institutas, Bitininkystės sektoriaus vedėjas, jaunesnysis mokslinis darbuotojas

Mokslinės veiklos kryptys

Bičių rasės, įvairių bičių rasių pirmos kartos hibridai, Krajinos bičių aklimatizacija ir veisimas, Krajinos bičių uždaros populiacijos išlaikymas taikant dirbtinio apsėklinimo metodą, higieninės elgsenos bičių šeimų atranka, varozės erkės, preparatų prieš varozės erkes efektyvumo nustatymas.

Kvalifikacijos kėlimas

Vykdyti valstybinių institucijų užsakomieji darbai

Vykdyti šalies ir užsienio ūkio subjektų užsakomieji darbai

Dalyvavimas profesinėse organizacijose

Kita veikla

MOKSLINĖ PRODUKCIJA

Moksliniai straipsniai periodiniuose recenzuojamuose leidiniuose

Knygos, brošiūros

Populiarūs straipsniai laikraščiuose ir žurnaluose