Habil dr. Zenonas Dabkevičius

Profesorius, MA narys ekspertas

 

 

LAMMC Žemdirbystės institutas

Instituto al. 1,

LT-58344 Akademija,

Kėdainių r.

Telefonas: 8-347-37057

Faksas: 8-347-37096

El. paštas: dabkevicius@lzi.lt 

Gimimo data ir vieta: 1954 08 26 Kupsčių k., Raseinių r.

Išsilavinimas ir kvalifikacija

1968–1971 m.   Betygalos vidurinė mokykla, Raseinių r.

1971–1976 m.   Lietuvos žemės ūkio akademija, Agronomijos fakultetas, mokslinio agronomo specialybė

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas

Darbinė veikla

1976–1984 m.  LŽI jaunesnysis mokslinis bendradarbis

1984–1992 m.  LŽI Augalų apsaugos skyriaus Fitopatologijos sektoriaus vedėjas

1992–1997 m.  LŽI direktoriaus pavaduotojas mokslui

1997–2010 m.  Lietuvos žemdirbystės instituto direktorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas

 Nuo 2010 m.   Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius

Mokslinės veiklos kryptys

Darbas doktorantūroje

Stažuotės

Kita veikla

Publikacijos

186 publikacijos, iš jų per 40 mokslinių straipsnių, paskelbta Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose leidiniuose, 8 knygų bendraautoris.

2000–2010 m. mokslinių publikacijų sąrašas

         Straipsniai leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto ISI WOS duomenų bazėje  

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto ISI Master List duomenų bazėje ir kitose pripažintose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

 Straipsniai kituose recenzuojamuose leidiniuose (B lygio produkcija)

Knygos, vadovėliai