Dr. Elvyra Gruzdevienė

 

 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro

Upytės bandymų stotis

Linininkų g. 3,

LT-38294 Upytė,

Panevėžio r.

Telefonas: 8-45-555423

Faksas: 8-45-555573

El. paštas: upyte@upyte.lzi.lt

Gimimo data ir vieta: 1966 02 28, Dulkiškių k., Rozalimo sen., Pakruojo r.

Išsilavinimas ir kvalifikacija

1973–1984 m. Rozalimo vidurinė mokykla, Pakruojo r.

1984–1989 m. Lietuvos žemės ūkio akademija, Agronomijos fakultetas, mokslinio agronomo specialybė

Mokslinis laipsnis

Daktarė, biomedicinos mokslai, disertacija „Linų grybinių ligų sukėlėjai, jų paplitimas ir kontrolė“, apginta 2005 m. sausio 20 d. Lietuvos žemės ūkio universitete

Darbinė veikla

1989–1990 m.   LŽŪA mokomasis bandymų ūkis (Kauno r.), laukininkystės brigadininkė

1990–1991 m.   LŽŪA mokomasis bandymų ūkis (Kauno r.), laukininkystės brigadininko padėjėja

1991–1993 m.   Agrofirma „Rūta“ (Kauno r.) darbininkė

1995–1998 m.   UAB „Elkada“ (Panevėžio r.) lygintoja

1998–2000 m.   LŽI Upytės bandymų stoties asistentė

2000–2004 m.   LŽI doktorantė

2004–2005 m.   LŽI Upytės bandymų stoties jaunesnioji mokslo darbuotoja

2005–2007 m.   LŽI Upytės bandymų stoties mokslo darbuotoja

2007–2009 m.   LŽI Upytės bandymų stoties vyresnioji mokslo darbuotoja

Nuo 2009 m. iki dabar – LAMMC Upytės bandymų stoties vyresnioji mokslo darbuotoja

Mokslinės veiklos kryptys

Stažuotės

Kita veikla

2000–2011 m. mokslinių publikacijų sąrašas

Leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto ISI WOS duomenų bazėje  su citavimo indeksu

Moksliniai straipsniai leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėse „ISI Web of Science“ be citavimo indekso arba „ISI Master List“

 Kituose periodiniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose referuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse 

Pranešimų medžiaga (straipsniai) konferencijų, simpoziumų leidiniuose.

Knygų skyriai

Brošiūros

Rekomendacijos

Mokslo populiarinimo straipsniai: