Habil dr. Benediktas Jankauskas

 

 

Lietuvos žemdirbystės institutas

Kaltinėnų bandymų stotis

Varnių  17,

LT-75451 Kaltinėnai,

Šilalės r.

Telefonas: 8-449-57141

Faksas: 8-449-57141

El. paštas: kaltbs@kaltbs.lzi.lt

 

Nuotr.: prie Rotamstedo tyrimų centro bandymų Anglijoje

Gimimo data ir vieta: 1941 03 20 Plokščių k., Plungės r.

Išsilavinimas ir kvalifikacija

1955-1958 m.   Plungės ir 1958-1959 Kulių vidurinė mokykla, Plungės r.

1959-1964 m.   Lietuvos valstybinis pedagoginis institutas, Gamtos-geografijos fakultetas, biologijos žemės ūkio pagrindų specialybė

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas

Darbinė veikla

1960-1963 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, preparatorius, bendrabučio komendantas

1964-1975 m. LŽI Vėžaičių filialas, jaunesnysis mokslinis bendradarbis, aspirantas

1975-1979 m. LŽI Kaltinėnų bandymų stotis ir eksperimentinis ūkis, direktorius

1979-1988 m. LŽI Vėžaičių filialas, sektoriaus vedėjas

1988-2000 m. LŽI Kaltinėnų bandymų stotis, vyresnysis ir vyriausiasis mokslo darbuotojas

2000-2002 m. LŽI Kaltinėnų bandymų stotis, vyriausiasis mokslo darbuotojas, l.e.p. direktorius

Nuo 2002 m. LŽI Kaltinėnų bandymų stotis, vyriausiasis mokslo darbuotojas, direktorius

Mokslinės veiklos kryptys

Tarptautinės programos ir moksliniai projektai

Mokslinės ir profesinės organizacijos

Darbas doktorantūroje

Ekspertizės

Mokslinių darbų rengimas

Mokslinių darbų recenzavimas

Kita veikla

Apdovanojimai

Publikacijos

180 publikacijų, iš jų per 40 mokslinių straipsnių paskelbta Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose leidiniuose, 8 knygų bendraautoris.

2000-2006 m. mokslinių publikacijų sąrašas

Knygos, monografijos

Straipsniai tarptautiniuose leidiniuose su ISI indeksu

Straipsniai recenzuojamuose tarptautiniuose ir užsienio leidiniuose

Straipsniai Lietuvos leidiniuose, įrašytuose į Mokslo ir studijų departamento patvirtintą sąrašą