Dr. Zofija Jankauskienė

 

 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro

Upytės bandymų stotis

Linininkų g. 3,

LT-38294 Upytė,

Panevėžio r.

Telefonas: 8-45-555413

Faksas: 8-45-555573

El. paštas: soja@upyte.lzi.lt

Gimimo data ir vieta: 1963 02 08, Žagarė, Joniškio r.

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Aukštasis

1970–1981 m. Žagarės K. Didžiulio vidurinė mokykla, Žagarė, Joniškio r., vidurinės mokyklos baigimo atestatas su pagyrimu.

1981–1986 m. Lietuvos žemės ūkio akademija, Agronomijos fakultetas, mokslinio agronomo diplomas su pagyrimu.

Mokslinis laipsnis

Biomedicinos mokslų daktarė (agronomija). Disertacija „Tręšimo ir dirvožemio agrocheminių savybių įtaka linų derliui“, apginta 1993 m. gruodžio 21 d. Lietuvos žemdirbystės institute.

Darbinė veikla

1986–1992 m.  LŽI Upytės bandymų stotis, jaunesnioji mokslinė bendradarbė;

1992–1994 m.  LŽI Upytės bandymų stotis, asistentė;

1994-1997 m.  LŽI Upytės bandymų stotis, mokslinė bendradarbė/mokslo darbuotoja;

1997–2009 m.  LŽI Upytės bandymų stotis, vyresnioji mokslo darbuotoja;

Nuo 2010 m. iki dabar – LAMMC Upytės bandymų stotis, vyresnioji mokslo darbuotoja.

Mokslinės veiklos kryptys

Darbas doktorantūroje

Kvalifikacijos kėlimas

Kita veikla

Vykdyti šalies ir užsienio ūkio subjektų užsakomieji darbai

Vykdyti valstybinių institucijų užsakomieji darbai

Sukurtos naujos augalų veislės

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto (ISI) WoS duomenų bazėje, turintys citavimo indeksą

Moksliniai straipsniai leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėse „ISI Web of Science“ be citavimo indekso arba „ISI Master List“

Moksliniai straipsniai kituose periodiniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 

Pranešimų medžiaga (straipsniai) Lietuvos ir tarptautinių konferencijų, simpoziumų leidiniuose

Pranešimų medžiaga (santraukos) Lietuvos ir tarptautinių konferencijų, simpoziumų leidiniuose:

Brošiūros

Rekomendacijos

Mokslo populiarinimo straipsniai: 

Prisidėta rengiant seminarus

Perskaityta paskaitų specialistams, verslo atstovams bei visuomenei