Dr. Kristina Jonavičienė

 

 

LAMMC Žemdirbystės institutas

Instituto al. 1,

LT-58344 Akademija,

Kėdainių r.

Telefonas: 8-347-37638

Faksas: 8-347-37179

El. paštas: kristinaja@lzi.lt 

Gimimo data ir vieta: 1979 m., Kėdainiai

Išsilavinimas ir kvalifikacija

2006–2010 m. – Lietuvos žemės ūkio universitetas, doktorantūros studijos (agronomija, augalų genetika)

2002–2004 m. – Vilniaus Gedimino technikos universitetas, magistro studijos (mechanikos inžinerija, biomechanika)

2000–2004 m. – Vilniaus pedagoginis universitetas, bakalauro studijos (chemija)

1998–2002 m. – Vilniaus Gedimino technikos universitetas, bakalauro studijos (mechanikos inžinerija, biomechanika)

Mokslinis laipsnis

Daktarė, žemės ūkio mokslai.

2011 m. apginta disertacija „Motiejukų (Phleum spp.) genetinė įvairovė ir atsparumo sausrai genų paieška“

Darbinė veikla

Nuo 2004 m. – Lietuvos žemdirbystės instituto Genetikos ir fiziologijos laboratorija, jaunesnioji mokslo darbuotoja

2002–2003 m. – UAB „Valentis“, administratorė

2002–2003 m. – IĮ „Ortopedijos centras“, biomechanikos inžinierė

Mokslinės veiklos kryptys

Dalyvavimas projektuose

Kvalifikacijos kėlimas

Dalyvavimas konferencijose

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje ISI Web of Science:

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėse ISI Web of Science be citavimo indekso arba ISI Master List:

Straipsniai periodiniuose recenzuojamuose leidiniuose: