Dr. Stanislava Maikštėnienė

 

 

LAMMC filialas Joniškėlio bandymų stotis

Joniškėlio k.,

LT-39301, Pasvalio r.

Telefonas: 8-451-38224

Faksas:  8-451-38224

El. paštas: joniskelio_lzi@post.omnitel.net

Gimimo data ir vieta: 1947 04 10, Pasvalys

Išsilavinimas, stažuotės ir kvalifikacijos kėlimas

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas

Daktarė, biomedicinos mokslai (06 B), agronomija. Apginta Lietuvos žemės ūkio akademijoje, 1982 01 05 Disertacijos tema „Minimalus priešsėjinis žemės dirbimas miežiams sunkiame priemolyje Lietuvos TSR sąlygomis“ nostrifikuota 1993 m. balandžio 16 d.

Darbinė veikla

1970–1983 m. Lietuvos žemdirbystės instituto ( LŽI) Joniškėlio bandymų stoties jaun. mokslinė bendradarbė

1983–1990 m. LŽI Joniškėlio bandymų stoties vyresnioji mokslo darbuotoja

1990–1992 m. LŽI Joniškėlio bandymų stoties vyresn. mokslo darbuotoja, Joniškėlio bandymų stoties direktorė

1992–1998 m. LŽI vyresn. mokslo darbuotoja, Sunkių dirvožemių agrotechnikos sektoriaus vedėja

1998–2010 m. LŽI vyriausioji mokslo darbuotoja, Joniškėlio bandymų stoties direktorė

2010–2012 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) vyriausioji mokslo darbuotoja, Joniškėlio bandymų stoties direktorė

Mokslinės veiklos kryptys

Vykdyti valstybinių institucijų ir šalies ir užsienio ūkio subjektų užsakomieji darbai

Mokslininkų rengimas

Mokslinės ir profesinės organizacijos

Kita veikla

Apdovanojimai už mokslinę ir visuomeninę veiklą

1981–2011 M. MOKSLINĖ PRODUKCIJA

Monografijos, knygos ar jų dalys

Brošiūros

Mokslinės publikacijos

Leidiniuose referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ (pateikiamas straipsnių bibliografinis aprašas).

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėse „ ISI Web of Science“ be citavimo indekso arba „ISI Master List“

Straipsniai periodiniuose recenzuojamuose leidiniuose

Parengtos rekomendacijos žemės ūkio plėtrai

Surengta mokslinių konferencijų

Parengta virš 50 populiarių straipsnių žurnaluose ir laikraščiuose