Dr. Antanas Ronis

 

 

LAMMC Žemdirbystės institutas

Instituto al. 1,

LT-58344 Akademija,

Kėdainių r.

Telefonas: 8-347-37384

Faksas: 8-347-37096

El. paštas: antanasr@lzi.lt 

Gimimo data ir vieta: 1978 10 20  Liauriškių k., Kaišiadorių r. 

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas

Daktaras, biomedicinos mokslai, agronomija (06 B). Disertacinio darbo tema „Lapų dėmėtligių (Pyrenophora tritici-repentis, Mycosphaerella graminicola ir Phaeosphaeria nodorum) žalingumo žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose tyrimai”. Disertacija apginta Lietuvos žemės ūkio universitete, 2008 m.

Darbinė veikla

2002 04 02 – 2003 07 01  Lietuvos žemdirbystės institutas, vyr. techniko pareigos

2003 10 01 – 2007 10 01  Lietuvos žemdirbystės institutas, doktorantas

2003 07 01 – 2009 01 02 Lietuvos žemdirbystės institutas, jaunesnysis mokslo darbuotojas.

Nuo 2009 01 02 iki dabar Lietuvos žemdirbystės institutas, mokslo darbuotojas.

Mokslinės veiklos kryptys

Stažuotės

Kvalifikacijos kėlimas 

Kita veikla

Publikacijų sąrašas 2004–2009 m.

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto ISI WOS ir ISI Master List duomenų bazėje

Leidiniuose, referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse

 Kituose periodiniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

Pranešimų medžiaga (straipsniai) konferencijų, simpoziumų leidiniuose  

Dalyvavimas konferencijose, simpoziumuose, moksliniai pranešimai

Rekomendacijos žemdirbystei