Doc. dr. (HP) Vytautas Ruzgas

 

 

LAMMC Žemdirbystės institutas

Instituto al. 1,

LT-58344 Akademija,

Kėdainių r.

Telefonas: 8-347-37192

Mob. tel.: 8-698-27648

Faksas: 8-347-37096

El. paštas: ruzgas@lzi.lt 

Gimimo data ir vieta: 1951 01 01, Adutiškio miestelis, Švenčionių raj.

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Darbinė veikla

Antraeilės pareigos

Mokslinės veiklos kryptys

Kvalifikacijos kėlimas

Apdovanojimai

PROFESINĖS VEIKLOS REZULTATAI

Sukurtos naujos augalų veislės

1. Žieminiai kviečiai 'Ada'

Įtraukti į Lietuvos Nacionalinį augalų veislių sąrašą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 03 12 įsakymu Nr. 54. Suteikta teisinė apsauga įrašant į Lietuvos Respublikoje saugojamų veislių sąrašą. Lietuvos valstybinio augalų veislių tyrimo centro direktoriaus 2004 12 30 įsakymu Nr. 40. Informaciniai pranešimai, 2005, 1-2. Įrašyta į Estijos augalų veislių sąrašą 2005 01 25 [http://plant.agri.ee]. Įrašyta į ES bendrąjį žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogą 2005. Paskelbta Official Journal C 111A, 48, 2005 05 11. 45 % autorystės.

 

 2. Žieminiai kviečiai 'Alma DS'

Įtraukti į tinkamiausių Lietuvoje auginti augalų veislių sąrašą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 03 12 d. įsakymu Nr. 82. Suteikta teisinė apsauga įrašant į Lietuvos Respublikoje saugojamų veislių sąrašą. Lietuvos valstybinio augalų veislių tyrimo centro direktoriaus 2006 02 03 įsakymas Nr. 9 Inform. pranešimai, 2006, 13-145. Įrašyta į ES bendrąjį žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogą 2006. Paskelbta 2006 06 22 Official Journal C 146A/01, 24-ojo pilno leidimo 3-asis papildymas. P. 25. 45 % autorystės.

 

3. Žieminiai kviečiai 'Milda DS'

Įtraukti į tinkamiausių Lietuvoje auginti augalų veislių sąrašą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 03 12 d. įsakymu Nr. 82. Suteikta teisinė apsauga įrašant į Lietuvos Respublikoje saugojamų veislių sąrašą. Lietuvos valstybinio augalų veislių tyrimo centro direktoriaus 2006 02 03 įsakymas Nr. 8 Inform. pranešimai, 2006, 13-144. Įrašyta į ES bendrąjį žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogą 2006. Paskelbta 2006 06 22 Official Journal C 146A/01, 24-ojo pilno leidimo 3-asis papildymas. P. 26. 45 % autorystės.

 

4. Žieminiai kviečiai 'Tauras DS'

Įtraukti į tinkamiausių Lietuvoje auginti augalų veislių sąrašą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 03 12 įsakymu Nr. 54. Teisinė apsauga suteikta Lietuvos valstybinio augalų veislių tyrimo centro direktoriaus 2007-02-27 įsakymu Nr. 8. Valst. žinios, 2007, Nr. 27-1015. Įrašyta į ES žemės ūkio augalų rūšių bendrąjį veislių katalogą 2007. Paskelbta 2007 07 06 ES oficialiajame ledinyje Nr. C 152 A „Bendrasis žemės augalų rūšių veislių katalogas, 25-ojo pilno leidimo 5-sis papildymas. 45 % autorystės.

 

5. Žieminiai kviečiai 'Seda'

Įtraukti į Tinkamiausių Lietuvoje auginti augalų veislių sąrašą 2001–2007 m. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 03 12 įsakymu Nr. 54. 45 % autorystės.

 

6. Žieminiai kviečiai 'Lina'

Įtraukti į tinkamiausių Lietuvoje auginti augalų veislių sąrašą 2002–2007 m. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 03 12 d. įsakymu Nr. 82. 45 % autorystės.

 

7. Žieminiai rugiai 'Joniai'

Įtraukti į Nacionalinį augalų veislių sąrašą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 03 12 d. įsakymu Nr. 82. Įrašyta į ES žemės ūkio augalų rūšių bendrąjį veislių katalogą 2006 m. Paskelbta 2006 06 22 ES oficialus leidinys Nr. C146A/01 „Bendrasis žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogas, 24-ojo pilno leidimo 3-asis papildymas, 72 skirsnis. P. 23. 25 % autorystės.

 

8. Žieminiai kviečiai 'Kovas DS'

Įtraukti į Nacionalinį augalų veislių sąrašą Lietuvos valstybinio augalų veislių tyrimo centro direktoriaus įsakymu „Dėl Nacionalinio augalų veislių 2010 m. sąrašo patvirtinimo 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. A1-6. Įrašyta į ES žemės ūkio augalų rūšių bendrąjį veislių katalogą. Paskelbta 2010 06 01. ES oficialus leidinys Nr. 142 A (2010/C 142A/1) „Bendrasis žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogas, 28-ojo pilnojo leidimo 5-asis papildymas, 83 skirsnis. P. 24. 35 % autorystės.

 

9. Žieminiai kviečiai 'Zunda DS'

Įtraukti į Nacionalinį augalų veislių sąrašą Lietuvos valstybinio augalų veislių tyrimo centro direktoriaus įsakymu „Dėl Nacionalinio augalų veislių 2010 m. sąrašo patvirtinimo 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. A1-6. Įrašyta į ES žemės ūkio augalų rūšių bendrąjį veislių katalogą. Paskelbta 2010 06 01. ES oficialus leidinys Nr. 142 A (2010/C 142A/1) „Bendrasis žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogas, 28-ojo pilno leidimo 5-asis papildymas, 83 skirsnis. P. 26. 35 % autorystės.  

 

10. Žieminiai rugiai 'Virgiai'

Įtraukti į Nacionalinį augalų veislių sąrašą Lietuvos valstybinio augalų veislių tyrimo centro direktoriaus įsakymu „Dėl Nacionalinio augalų veislių 2010 m. sąrašo patvirtinimo 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. A1-6. Įrašyta į ES žemės ūkio augalų rūšių bendrąjį veislių katalogą. Paskelbta 2010 06 01. ES oficialus leidinys Nr. 142 A (2010/C 142A/1) „Bendrasis žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogas, 28-ojo pilno leidimo 5-asis papildymas, 83 skirsnis. P 20. 20 % autorystės.

 

11. Žieminiai rugiai 'Duoniai VB'

Įtraukti į Nacionalinį augalų veislių sąrašą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 02 28 d. įsakymu Nr. A1-47. ES. Įrašyta į ES žemės ūkio augalų rūšių bendrąjį veislių katalogą. Paskelbta 2011 08 02. ES oficialus leidinys 54 t. 2011/C 227 A/01 „Bendrasis žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogas, 29-ojo pilno leidimo 6-asis papildymas, 78 skirsnis. P. 26. 30 % autorystės.

 

12. Žieminiai kviečiai 'Kaskada DS'

Įtraukti į Nacionalinį augalų veislių sąrašą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 02 28 d. įsakymu Nr. A1-47. Įrašyta į ES žemės ūkio augalų rūšių bendrąjį veislių katalogą. Paskelbta 2011 08 02. ES oficialus leidinys 54 t. 2011/C 227 A/01 „Bendrasis žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogas, 29-ojo pilno leidimo 6-asis papildymas, 83 skirsnis. P. 29. 40 % autorystės.

 

13. Žieminiai kviečiai 'Vikaras DS'

Įtraukti į Nacionalinį augalų veislių sąrašą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 02 28 d. įsakymu Nr. A1-47. Įrašyta į ES žemės ūkio augalų rūšių bendrąjį veislių katalogą. Paskelbta 2011 08 02. ES oficialus leidinys 54 t. 2011/C 227 A/01 „Bendrasis žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogas, 29-ojo pilno leidimo 6-asis papildymas, 83 skirsnis. P. 30. 40 % autorystės.

 

14. Žieminiai rugiai 'Rūkai DS'

Įtraukti į Nacionalinį augalų veislių sąrašą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 02 28 d. įsakymu Nr. A1-47. Įrašyta į ES žemės ūkio augalų rūšių bendrąjį veislių katalogą. Paskelbta 2011 08 02. ES oficialus leidinys 54 t. 2011/C 227 A/01 „Bendrasis žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogas, 29-ojo pilno leidimo 6-asis papildymas, 78 skirsnis. P. 26. 40 % autorystės.

Parašytos knygos, jų dalys

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto (ISI) WoS duomenų bazėje, turintys citavimo indeksą

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto (ISI) WoS duomenų bazėje 

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto (ISI) Thomson Scienific Master List duomenų bazėje 

Straipsniai tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

Publikacijos recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose 

Publikacijos moksliniuose leidiniuose

Publikacijos moksliniuose-gamybiniuose bei populiariuose  leidiniuose