Dr. Roma Semaškienė

 

 

LAMMC Žemdirbystės institutas

Instituto al. 1,

LT-58344 Akademija,

Kėdainių r.

Telefonas: 8-347-37038

Faksas: 8-347-37096

El. paštas: roma@lzi.lt 

Gimimo data ir vieta: 1964 02 05 Padainupio k., Kauno r.

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Aukštasis, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Agronomijos fakultetas 1982–1987 m., mokslinio agronomo diplomas

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas

Biomedicinos mokslų daktarė (agronomija). Disertacija „Varpinių javų apsaugai naudojamų fungicidų mažinimo galimybės”. Apginta 2000 m. gruodžio 15 d.

Darbinė veikla

Lietuvos žemdirbystės institutas, nuo 1987 m. iki dabar

Augalų apsaugos skyrius, asistentė, 1987–1996 m. (tame tarpe 1988–1993 m. vaikų auginimo atostogose)

Augalų apsaugos skyrius, doktorantė, 1997–2000 m.

Augalų apsaugos skyrius, mokslo darbuotoja, 2001 m. sausio – kovo mėn.

Augalų patologijos ir apsaugos skyrius, vyresnioji mokslo darbuotoja, 2001 m. balandžio mėn. – 2008 m. spalio mėn.

Augalų patologijos ir apsaugos skyrius, skyriaus vedėja, 2008 m. lapkričio mėn. – iki dabar

Mokslinės veiklos kryptys

Darbas doktorantūroje

Kita veikla

Publikacijų sąrašas 1996–2010 m.

Knygos

Knygų skyriai

Brošiūros

Mokslo straipsniai žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto (ISI) WOS duomenų bazėje su citavimo indeksu (A02)

Mokslo straipsniai žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto (ISI) WOS duomenų bazėje (B02)  

Leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto (ISI) Journal Master List duomenų bazėje (B03).  

 Leidiniuose, referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse (B03)

 Kituose periodiniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose (B03)

Pranešimų medžiaga (straipsniai) konferencijų, simpoziumų leidiniuose.

Pranešimų medžiaga  su straipsnio struktūra (B03)

Abstraktai

Publikuoti tarptautinių mokslo organizacijų rengtose konferencijose

 Publikuoti kitose tarptautinėse ir užsienio konferencijose

 Publikuoti Lietuvoje rengtose konferencijose

Rekomendacijos

 Mokslo populiarinimo straipsniai: 

2010 m.

2009 m.

2008 m.

2007 m.

2006 m.

2005 m.

Katalogo  skyriai:

Semaškienė R. ir kt. Fungicidai // Žemės ir miško augalų pesticidų katalogas /sudaryt. Rimavičienė G. – Akademija, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, ISBN 9955-597-14-3, 2005, p. 48–55

Semaškienė R., Rimavičienė  G. Fungicidų aprašymas // Žemės ir miško augalų pesticidų katalogas / sudaryt. Rimavičienė G. – Akademija, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2005, ISBN 9955-597-14-3, p. 62–111

Semaškienė R. ir kt. Beicai // Žemės ir miško augalų pesticidų katalogas / sudaryt. Rimavičienė G. – Akademija, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, ISBN 9955-597-14-3, 2005, p. 112–116

Semaškienė R., Gaurilčikienė I., Rimavičienė  G. Beicų aprašymas // Žemės ir miško augalų pesticidų katalogas / sudaryt. Rimavičienė G. – Akademija, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, ISBN 9955-597-14-3, 2005, p. 117–135

2004 m.

2003 m.

2002 m.

2001 m.

2000 m.

1999 m.

1998 m.

1997 m.

1996 m.