Habil dr. Antanas Svirskis

Profesorius

 

 

Lietuvos žemdirbystės institutas

Instituto al. 1,

LT-58344 Akademija,

Kėdainių r.

Telefonas: 8-347-37179

Faksas: 8-347-37179

El. paštas: antanas@lzi.lt 

Gimimo data ir vieta: 1938 11 13  Radviliškis

Išsilavinimas ir kvalifikacija

1946-1950 m. Avietinės pradinė mokykla, Radviliškio r.

1951-1953 m. Karčiamų septynmetė mokykla, Radviliškio r.

1955-1956 m. Kinomechanikų mokykla,

1957-1961 m. Sodininkystės-daržininkystės technikumas Kaunas, A. Freda

1961-1967 m. Lietuvos žemes ūkio akademija, Agronomijos fakultetas, mokslinio agronomo specialybė, Kaunas

1967-1972 m. LŽI neakivaizdinė aspirantūra, Dotnuva-Akademija

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas

Darbinė veikla

1961-1965 m. Karinė tarnyba Baltijos laivyne

1965-1967 m. LŽI Selekcijos skyriaus agronomas-sėklininkas

1967-1968 m. Jaunesnysis mokslinis bendradarbis

1968-1973 m. Vyresnysis mokslinis bendradarbis

1973-1993 m. LŽI Selekcijos centro Ankštiniu žolių laboratorijos vedėjas

1993-1995 m. LŽI vadovaujantis mokslo darbuotojas

1998-2005 m. LŽI vyriausias mokslo darbuotojas

1996-2004 m. LŽI Žolių selekcijos skyriaus vedėjas

1996-2002 m. Šiaulių universiteto Gamtos didaktikos katedros docentas

2002-dabar     ŠU Gamtos didaktikos ir Elektros inžinerijos katedrų profesorius

Mokslinės veiklos kryptys

Augalų selekcija ir sėklininkystė, netradicinės augalų rūšys ir ekologinė žemdirbystė

Stažuotės

Kita veikla

LŽI mokslinės tarybos narys iki 2004 m., „Tatulos” tikslinės programos vadovas ir fondo narys, Ekologinės žemdirbystės asocijacijos „Gaja” tarybos, Lietuvos žemės ir miškų ūkio visuomeninės ekspertų kolegijos, Lietuvos Sąjūdžio, Genetikų-selekcininkų, Agronomų Sąjungos, Lietuvos-Švedijos draugijos ir Ekologinės žemdirbystės prie Mokslininkų Sąjungos narys. IFOAM grupės narys-ekspertas Lietuvai, Europos Sąjungos Komisijos tarptautinio projekto „Agrofenologija” vykdytojas.

Publikacijos

Apie 300 publikacijų. Iš jų per 60 paskelbta Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose leidiniuose.

2000-2006 m. mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai recenzuojamuose tarptautiniuose ir užsienio leidiniuose

Straipsniai Lietuvos leidiniuose, įrašytuose į Mokslo ir studijų departamento patvirtintą sąrašą

Knygos

Veislės

15 veislių autorius ir bendraautoris: raudonieji dobilai ‘Vėlyviai’, ‘Vyliai’, ‘Arimaičiai’, ‘Sadūnai’; baltieji dobilai ‘Atoliai’, ‘Sūduviai’; liucernos ‘Žydrūnė’, ‘Birutė’, ‘Malvina’, ‘Antanė’; burnočiai ‘Geltonukai’, ‘Rausvukai’, ‘Raudonukai’; soros ‘Rudės’ ir grikiai ‘Vokiai’.