FONDAI

Atvirieji fondai

Atvirasis fondas – tai bibliotekos skaitykloje esantys informaciniai leidiniai: senosios ir šiuolaikinės enciklopedijos, įvairūs žodynai, žinynai, žurnalai, tęstiniai  ir informaciniai dokumentai, laikraščiai. Šie leidiniai skaitomi tik vietoje.

Uždarieji fondai

Fondai sudaro – 90700 pavadinimų 241 472 egzempliorių.

Tematika: žemės ūkis, su juo susiję gamtos ir kiti mokslai.

Kalba: Beveik 20 % bibliotekos fondo sudaro lietuviški, 43 % – rusiški ir 37 % – užsienio šalių, naudojančių lotyniškus rašmenis, leidiniai.

Informaciniai leidiniai: apie 300 įvairių mokslo sričių lietuviškų, rusiškų, angliškų, vokiškų, lenkiškų žodynų, 74 pasaulio kalbų žodynai, 100 pavadinimų enciklopedijos

Unikalus fondas – iki 1941 m. Lietuvoje ir kitur išleistų 16 095 žemės ūkio spaudinių, 18 pavadinimų Lietuvos laikraščių komplektai.

Bibliotekoje saugoma  Lietuvos žemės ūkio 1700–1989 metų spaudinių  kartoteka.

Saugoma periodika – apie 50 pavadinimų. Konkretaus žurnalo ieškokite kataloge.


·Rašykite mums: lzibibl@lzi.lt