NAUDINGI INTERNETO ADRESAI

 

Lietuvos žemės ūkio informacinės sistemos

AgroWeb Lietuva

http://www.zum.lt/agroweb/lietindex.htm

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

http://www.vic.lt

Lietuvos žemės ūkio žurnalai ir mokslo darbai

"Baltic Forestry"

http://www.balticforestry.mi.lt

"Gyvulininkystė"

http://www.lgi.lt

"Miškininkystė"

http://www.miskininkyste.mi.lt

"Sodininkystė ir daržininkystė"

http://sodininkyste-darzininkyste.lsdi.lt

"Vagos"

http://www.lzuu.lt

"Veterinarija ir zootechnika"

http://www.lva.lt/vetzoo/index.html

"Žemdirbystė=Agriculture"

http://zemdirbyste-agriculture.lzi.lt

"Žemės ūkio mokslai"

http://www.maleidykla.katalogas.lt

Lietuvos bibliotekos

Kėdainių r. M.Daukšos viešoji biblioteka

http://www.kedainiai.rvb.lt

LIBIS - Lietuvos integrali bibliotekų sistema

http://www.libis.lt

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka

http://www.mab.lt

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka

http://www.lnb.lt

Lietuvos technikos biblioteka

http://www.tb.lt

Lietuvos žemės ūkio biblioteka

http://www.zub.lt

Lietuvos žemės ūkio universiteto biblioteka

http://www.lzuu.lt/biblioteka/

Šiaulių universiteto biblioteka

http://biblioteka.su.lt

Vilniaus universiteto biblioteka

http://www.mb.vu.lt

Užsienio bibliotekos

Baltarusijos žemės ūkio biblioteka

http://belal.by

Latvijos žemės ūkio universiteto fundamentinė biblioteka

http://llufb.llu.lv/enindex.htm

Lenkijos centrinė žemės ūkio biblioteka

http://www.cbr.edu.pl

Rusijos centrinė mokslinė žemės ūkio biblioteka

http://www.cnshb.ru

Skandinavijos šalių bibliotekų bendras katalogas

http://www.libris.kb.se/english/advanced.search.html

Bibliotekų organizacijos

Lietuvos bibliotekininkų draugija

http://www.lbd.lt

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija

http://www.lmba.lt

Elektroniniai leidiniai

Botany.Com - Augalų enciklopedija

http://www.botany.com/index.htm/

Duomenų bazės

AGRICOLA - Amerikos nacionalinės žemės ūkio bibliotekos duomenų bazė

http://www.nal.usda.gov/ag98/

EBSCO

http://search.epnet.com

ProQuest

http://www.umi.com

Science Direct

http://www.sciencedirect.com

Springer LINK

http://link.springer.de

Kluwer

http://www.wkap.nl

Švedijos žemės ūkio universitete apgintos disertacijos

Adreso kreiptis į LAMMC Žemdirbystės instituto bibliotekos darbuotojas


·Rašykite mums: lzibibl@lzi.lt