BIBLIOTEKOS PARODOS 

Data

Pavadinimas

2011 01 11 – 01 21

Dr. Liucijai Stuogienei – 75

2011 01 11 – 01 21

Dr. Henrikui Černiauskui – 90

2010 12 29 – 2011 01 05

Dr. Vytautui Ruzgui – 60

2010 09 28 – 10 05

Dr. Virginijui Frizai – 50

2010 09 28 – 10 05

Prof. Dr. Mykolui Arlauskui – 80

2010 09 19 – 09 25

Dr. Irenai Brazauskienei – 60

2010 04 26 – 05 03

Dr. Juozui Pivoriūnui – 100

2009 09 20 – 09 26

Habil.dr. Jonui Šurkui – 70

2009 06 05 – 06 12

Dr. Povilui Petrauskui  – 70

2009 09 27 – 10 05

Dr. Steponui Nekrošiui – 70

2009 09 01 – 09 10

Dr. Vytautui Dovydaičiui – 80

2008 11 13–21

Prof. habil. dr. Antanui Svirskiui – 70

2008 10 20–29

Dr. Algimanto Magylos mokslinių darbų paroda

2008 08 18–25

Dr. Antano Būdvyčio 80-tųjų gimimo metinių proga

2008 04 05–12

Dr. Zitai Žievytei - Kulvietienei – 80

2008 03 28–04 05

Dr. Jonui Balsevičiui – 80

2007 07 03–10

Lietuvos selekcijai – 85

2007 04 20–26

Dr. Baliui Šabanavičiui – 100

2007 01 26 – 02 07

Dr. Janinai Židonytei – 75

2007 01 26 – 02 07

Dr. Anicetui Onaičiui – 75

2006 12 12–18

Dr. Petrui Vasinauskui – 100

2006-11-18

Dr. Zigmui Vinickui – 100

2006-11-05

Dr. Algirdui Grigui – 75

2006-10-27

Dr. Petrui Butanavičiui – 75

2006-10-12

Dr. Juozui Mockaičiui – 70

2006-10-06

Dr. Eduardui Zubriui – 100

2006-09-21

Dr. Paplauskienei Vandai – 60

2006-06-23

Prof. Leonui Kadžiuliui – 80

2005-11-21

Dr. Gvidonui Liutkevičiui – 70

2005-11-11

Prof. habil. dr. Alfonsui Švedui – 75

2005-04-28

Dr. Juozui Pivoriūnui – 95

2005-03-25

Jubiliejinė dr. Aldonos Kryževičienės paroda

2005-03-10

Prof. Viktorui Ruokiui – 120

2005-02-04

Habil. dr. Jonui Balžekui – 80

2005-02-02

Sveikiname Vytauto Vazalinsko premijos laureates: prof. Mariją Eidukevičienę, akad. Veroniką Vasiliauskienę !

2005-01-20

Dr. Antanui Gediminui Keršuliui – 70

2005-01-12

Sausio 13-oji

2004-12-16

Dr. Antanui Subačiui – 95

2004-12-06

Agrarinių mokslų daktarui selekcininkui Kazimierui Leistrumui – 80

1924 12 06 – 2003 12 12

2004-10-22

Jubiliejinė dr. Vandos Būdvytienės paroda

2004-10-12

Žemės ūkio akademija Dotnuvoje 1924–1946

2004-09-26

Jubiliejinė dr. Reginos Jonušytės paroda

2004-09-10

Jubiliejinė dr. Elenos Aldonos Lukošiūnienės paroda

2004-09-05

Habil. dr. Vytautui Dovydaičiui – 75

2004-08-26

Jubiliejinė dr. Giedrės Dabkevičienės paroda

2004-08-26

Lietuvos MA nariui ekspertui, profesoriui Zenonui Dabkevičiui – 50 metų

Nuolat

Naujų knygų ir periodinių leidinių ekspozicija


·Rašykite mums: lzibibl@lzi.lt