SKAITYTOJAMS

 

Biblioteka yra viešo naudojimo, jos vartotojais gali būti Instituto ir kitų Lietuvos Respublikos institucijų  gyventojai, jos svečiai. Jie  turi teisę naudotis visais bibliotekoje saugomais dokumentais bei teikiamomis paslaugomis bibliotekos nustatyta tvarka, kurią reglamentuoja naudojimosi biblioteka taisyklės.

 

 

Naudojimosi biblioteka taisyklės

 

1. Moksline biblioteka naudotis turi teisę visi Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai.

2. Leidiniai į namus išduodami (skolinami) tik registruotiems bibliotekos skaitytojams.

Registruotais bibliotekos skaitytojais gali būti LAMMC darbuotojai. Jie pildo skaitytojo formuliarą, kuriame surašomi asmens duomenys bei saugomi paimtų leidinių skolos lapeliai. Formuliaro numeris yra skaitytojo slaptažodis, užsakant knygas el. katalogu.

3. Kiti lankytojai aptarnaujami tik vietoje, išimtinais atvejais jiems suteikiamas laikinojo skaitytojo statusas.

4. Leidiniai išduodami nustatytais terminais - nuo 1 mėnesio iki pusės metų laikotarpiui. Naudojimosi laikas gali būti pratęstas, jeigu leidinio nereikia kitiems skaitytojams.

5. Reti spaudiniai, senoji periodika, labai brangūs vienetiniai leidiniai skaitomi tik vietoje.

6. Leidiniai skolinami pagal bibliotekos elektroniniame kataloge užregistruotą užsakymą arba pateikus užpildytą užsakymo lapelį.

7. Pametus bibliotekos leidinį:

   - grąžinamas toks pats leidinys arba kitas, lygiavertis pamestajam; 

   - grąžinama kokybiška kopija (ant abiejų lapo pusių ir gerai įrišta) arba sumokama už knygos kopijos vertę;

   - sumokama dešimteriopa leidinio rinkos kaina.

8. Bibliotekos rankraštynu gali naudotis visi instituto mokslo darbuotojai instituto patalpose.

9. Išduodami tik inventorinti dokumentai.

10. Skaitytojai, pažeidę šias taisykles, netenka teisės naudotis moksline biblioteka.

 


·Rašykite mums: lzibibl@lzi.lt