LAMMC JONIŠKĖLIO BANDYMŲ STOTIS

Stanislava Maikštėnienė

Dr.

Direktorė, vyriausioji mokslo darbuotoja

8-451-38224

joniskelio_lzi@post.omnitel.net

Sunkaus priemolio rudžemių fizikinių savybių pagerinimo bei humuso gausinimo įvairiomis organinėmis medžiagomis ir tarpiniais pasėliais bei fitocenologiniai tyrimai tausojančiose  žemdirbystės sistemose.

Aleksandras Velykis

Dr.

Vyresnysis mokslo darbuotojas

8-451-38280

velykisalex@gmail.com

Molingų dirvožemių fizinės degradacijos mažinimas. Tausojančių žemės dirbimo ir augalų kaitos sistemų tyrimai. Ekologinė žemdirbystė.

Aušra Arlauskienė

Dr.

Vyresnioji mokslo darbuotoja

8-451-38280

arlauskiene.ausra@gmail.com

Bioįvairovės didinimo, azoto apytakos ir dirvožemio organinės anglies kaupimosi dėsningumų agroekosistemoje tyrimai.

Antanas Satkus

Dr.

Mokslo darbuotojas

8-451-38280

antanas.satkus@gmail.com

Žemės dirbimo, sėklų guoliavietės sudarymo javams ir ekologinės žemdirbystės tyrimai sunkiuose dirvožemiuose.

Laura Masilionytė

Dr.

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

8-451-38280

laura.masilionyte@gmail.com

Skirtingo našumo potencialo sunkių dirvožemių panaudojimo galimybės tausojamojoje ir ekologinėje žemdirbystės sistemose.

Danguolė Nemeikšienė

 

Doktorantė, jaunesnioji mokslo darbuotoja

8-451-38280

danguole.nemeiksiene@gmail.com

Saugios aplinkai organinių trąšų panaudojimo technologijos.

Danutė Jablonskytė-Raščė

 

Doktorantė

8-451-38280

bajnad@gmail.com

Ekologinių trąšų bei bioaktyvatorių įtaka žieminių kviečių produktyvumui ir kokybei.

 

Pirmoje eilėje iš kairės – dr. S. Maikštėnienė, dr. A. Arlauskienė,

doktorantė – D. Nemeikšienė, antroje eilėje iš kairės – dr. A. Satkus,

dr. I. Krištaponytė, dr. A. Velykis ir dr. L. Masilionytė

Atgal