English VersionEnglish

LAMMC KALTINĖNŲ BANDYMŲ STOTIS
Varnių g. 17, LT-75451, Kaltinėnai, Šilalės raj.

 

 

 

Direktorė      dr. Danutė Karčauskienė
Telefonas     8-449-57141
Faksas          8-449-57141
El. paštas     kaltbs@kaltbs.lzi.lt 

 

 

 

Mokslo darbuotojų ir doktorantų skaičius

3 mokslo darbuotojai.

Darbuotojai

Mokslinės veiklos tikslas

Sukurti kalvoto reljefo dirvožemių apsaugos nuo ardymo sistemą, integruojančią dirvožemio apsaugą augalais (daugiamečiais želdiniais, antierozinėmis sėjomainomis, įsėliniais bei posėliniais augalais), racionaliausiais antieroziniais žemės dirbimo, tręšimo bei augalų apsaugos būdais.

Mokslinių tyrimų tematika

Pagrindiniai projektai ir programos

Pasiekimai

Paslaugos

Atgal