English VersionEnglish

LAMMC PERLOJOS BANDYMŲ STOTIS
Sodo g. 12, Perlojos k., LT-65373,  Varėnos raj.

 

 

Direktorė      dr. Rūta Česnulevičienė
Telefonas     8-310-47624
Faksas          8-310-47624
El. paštas     perloja@perloja.lzi.lt 

 

 

 

Mokslo darbuotojų ir doktorantų skaičius

3 mokslo darbuotojai ir 1 doktorantė

Darbuotojai

Mokslinės veiklos tikslas

Skirtingų žemdirbystės sistemų agroekologiniai tyrimai lengvuose priesmėliuose ir apleistų žemės ūkio naudmenų dirvožemio renatūralizacijos procesų tyrimai smėlžemiuose.

Mokslinių tyrimų tematika

Pagrindiniai projektai ir programos

Pasiekimai, svarbiausi darbai (2008–2012 m.)

Paslaugos

Atgal