English VersionEnglish

LAMMC VOKĖS FILIALAS
Žalioji a. 2, Trakų Vokė, LT-02232 Vilnius

 

 

Direktorius   dr. (HP) Almantas Ražukas
Telefonas     8-5-2645439
Faksas          8-5-2645430
El. paštas     sekretoriatas@voke.lzi.lt 

 

 

 

Mokslo darbuotojų ir doktorantų skaičius

7 mokslo darbuotojai ir 4 doktorantai.

Darbuotojai

Mokslinės veiklos tikslai

Mokslinių tyrimų tematika

Pagrindiniai projektai ir programos

Tarptautiniai projektai

Moksliniai tiriamieji darbai, remiami Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo

Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami LR Žemės ūkio ministerijos

Moksliniai tiriamieji darbai, finansuojami Lietuvos ir užsienio ūkio subjektų

Pagrindiniai pasiekimai ir šiandienos darbai

LŽI Vokės filialas sukūrė šias augalų veisles (ir joms atstovauja):

Esparcetai: ‛Žilvinai’, ‛Meduviai’, garždeniai: ‛Gelsvis’, raudonieji eraičinai: ‛Jotvingis’, nendriniai eraičinai: ‛Sėlis‘,‛Jotvingis‘, beginklės dirsuolės: ‛Galinda’, ‛Skalva’, ‛Barta’, seradėlės: ‛Neris’, ‛Vilnelė’, lubinai: ‛Gardeniai‘, ‛Augiai’, ‛Snaigiai’, ‛Trakiai’, ‛Baltieji’, ‛Pilkiai’, ‛Smėliai’, ‛Pamaina’, ‛Vilčiai’, ‛Antaniai’, grikiai: ‛Vokiai’, bulvės: ‛Vokė’, ‛Nida’, ‛Mirta’, ‛Vilija’, ‛Vilnia’, ‛Aistės’, ‛Vaiva’.

 

Per 2005–2009 m. laikotarpį į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir ES Bendrąjį žemės ūkio augalų veislių katalogą įrašytos 4 valgomųjų bulvių veislės: ‛Goda’, ‛VB Aista’, ‛VB Rasa’, ‛VB Venta’, 3 siauralapių lubinų veislės: ‛VB Vilniai’, ‛VB Derliai’, ‛VB Ugniai’, aliejiniai ridikai ‛VB Gausiai’, raudonieji eraičinai ‛VB Gojus’, sėjamieji esparcetai ‛VB Meduviai’.

Šiuo metu (2009 m.) atliekami valgomųjų bulvių veislės ‘VB Liepa’, ‘VB Antaniai’ ir žieminių rugių veislės ‘Duoniai’ valstybiniai veislių tyrimai Lietuvos valstybinio veislių tyrimo centro bandymų stotyse ir genetinio originalumo tyrimai Lenkijos veislių tyrimo centre. Taip pat šiais metais (2009 m.) konkursiniuose veislių bandymuose tiriama daugiau nei dvidešimt bulvių selekcinių numerių. Atliekant pradinius veislių bandymus, dabar yra tiriamos dvi naujos bulvių veislės.

LŽI Vokės filiale yra vykdomi bulvių, lubinų ir grikių genetiniai tyrimai, palaikomos šių augalų genų banko kolekcijos. Genų banke laikomos jau sukurtos lietuviškos veislės. Kolekcijoje sukauptas pasaulinis genetinis fondas: bulvių – 200, grikių – 100, lubinų –  100. Kolekcijos palaikomos in vitro sąlygomis Biotechnologijos laboratorijoje, šaldytuvuose, sandėliavimo vietose ir selekciniuose augynuose lauko sąlygomis.

LŽI Vokės filiale veikianti meristeminė bulvių dauginimo laboratorija, kurioje vykdoma pradinė bulvių sėklininkystė – vienintelė tokia Lietuvoje.

 

Per 2005–2009 m. laikotarpį parašytos 2 mokslinės monografijos: L. Tripolskaja „Organinės trąšos ir jų poveikis aplinkai“, 2005, 206 p.; S. Čiuberkis, I. Kavoliūnaitė „Herbologijos tyrimų Lietuvoje raida. Profesorė Jadvyga Monstvilaitė“, 2007, 240 p.

Paskelbta 120 mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio šalių leidiniuose.

Paslaugos

Filialo veikla nuotraukose

Atgal