ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE 2005 2 (90) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE  2005 2 (90)

Kalba / Language Straipsnio pavadinimas / Title

LT/EN

I TITULINIS / TITLE-PAGE 1st

LT/EN

II TITULINIS / TITLE-PAGE 2nd
 

I skyrius. AGROCHEMIJA

Chapter 1. AGROCHEMISTRY

LT/EN

J. Mažvila, J. Arbačiauskas, J. Kaunas, B. Petkevičienė.

Natrio trąšų įtaka cukrinių runkelių derliui ir jo kokybei

Effect on sugar beet yield and quality

LT/EN

R. Skuodienė, E. Butkuvienė, N. Daugėlienė.

Medžių pelenų efektyvumas vasarinių miežių ir valgomųjų bulvių derliui bei jo kokybei

The effect of wood ash on spring barley and potato yield and quality

LT/EN

E. Lapinskas, D. Ambrazaitienė.

Gumbelinių bakterijų (Rhizobium galegae L.) padermių ir fosforo bei kalio trąšų derinimo reikšmė rytinių ožiarūčių simbiozei

The importance of Rhizobium galegae strains in combination with phosphorus and potassium fertilizers on goat’s rue symbiosis

 

II skyrius. AUGALININKYSTĖ

Chapter 2. CROP PRODUCTION

LT/EN

O. Auškalnienė.

Augalų augimo reguliatoriaus modus mišinių įtaka žieminių kviečių derliui ir jo struktūros elementams

The influence of Modus mixtures with other plant growth regulators on the grain yield and productivity of winter wheat

 

III skyrius. AUGALŲ PATOLOGIJA IR APSAUGA

Chapter 3. PLANT PATHOLOGY AND PROTECTION

LT/EN

Ž. Liatukas, A. Leistrumaitė.

Nauja vasarinių miežių dėmėtligė ramularija (sukėlėjas Ramularia collo-cygni Sutton et Waller) Lietuvoje

Ramularia (Ramularia collo-cygni Sutton et Waller) – a new leaf spot disease of spring barley in Lithuania

 

IV skyrius. ŽOLININKYSTĖ

Chapter 4. GRASSLAND HUSBANDRY

LT/EN

V. Žemaitis.

Pašarinių motiejukų auginimas sėklai grynų ir mišinyje su raudonaisiais ankstyvaisiais dobilais

Cultivation of timothy for seed in pure stands and mixed with early red clover

 

V skyrius. AUGALŲ SELEKCIJA IR GENETIKA

Chapter 5. PLANT BREEDINF AND GENETICS

LT/EN

V. Paplauskienė, G. Dabkevičienė.

Dobilų rūšių ir tarprūšinių hibridų charakterizavimas pagal fermentų ir sėklų baltymų elektroforetines analizes

Characterization of clover species and their interspecific hybrids by isozymes and seed protein electrophoretical analysis

 

VI skyrius. VĖŽAIČIŲ FILIALUI – 70

Chapter 6. VĖŽAIČIAI BRANCH IS 70 YEARS OLD

LT/EN

S. Bernotas, E. Lapinskas.

Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filialo mokslinės raidos analizė

Analysis of research development at the Lithuanian Institute of Agriculture’s Vėžaičiai Branch

LT

ATMINTINĖ AUTORIAMS, RAŠANTIEMS Į MOKSLO DARBUS „ŽEMDIRBYSTĖ”

EN

INSTRUCTIONS TO AUTHORS OF MANUSCRIPTS FOR “AGRICULTURE”

LT TURINYS
EN CONTENTS
LT PABAIGOS PSL. / THE LAST PAGE