ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE 2005 3 (91) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE 2005 3 (91)

Kalba / Language Straipsnio pavadinimas / Title

LT/EN

I TITULINIS / TITLE-PAGE 1st

LT/EN

II TITULINIS / TITLE-PAGE 2nd
 

I skyrius. AGROCHEMIJA

Chapter 1. AGROCHEMISTRY

LT/EN

J. Mažvila, T. Adomaitis.

Judriųjų fosforo ir kalio kiekių kaita Lietuvos žemės ūkio naudmenų dirvožemiuose

Changes in available phosphorus and potassium content in the soils of Lithuania’s agricultural land

 

II skyrius. ŽEMDIRBYSTĖ IR AUGALININKYSTĖ

Chapter 2. AGRICULTURE AND CROP PRODUCTION

LT/EN

B. Jankauskas, G. Jankauskienė.

Priešerozinės agropriemonės ir ūkių pecializacijos bei alternatyvios gyventojų veiklos prie jų derinimas

Erosion-preventive agricultural practices and adjustment of farm specialisation and alternative human activities to these practices

LT/EN

I. Kinderienė.

Tarpinių pasėlių įtaka piktžolių, augančių javuose, Sudėčiai, skaičiui ir dažnumui kalvoto reljefo dirvose

The influence of catch crops on the composition, number and frequency of weeds growing in cereal crops on hilly soils

LT/EN

M. Bastys, A. Šiuliauskas.

Stiebelių masės bei juostos vartymo įtaka linų atsiklojėjimui ir šiaudelių išeigai

The influence of fibre flax stem mass and turning of the stem swath on the flax dew-retting processes and straw output

LT/EN

A. Nedzinskas, T. L. Nedzinskienė.

Trumpos apyvartos gluosnių (Salix L.) auginimas priesmėlio dirvožemyje

Cultivation of short rotation willow (Salix L.) on sandy loam soil

 

III skyrius. AUGALŲ PATOLOGIJA IR APSAUGA

Chapter 3. PLANT PATHOLOGY AND PROTECTION

LT/EN

E. Gruzdevienė, Z. Dabkevičius.

Pasmos (Septoria linicola) plitimas pluoštiniuose linuose ir žalingumo mažinimas

Incidence of pasmo disease (Septoria linicola) in fibre flax and damage reduction

LT/EN

R. Šmatas, J. Šurkus.

Tripsų gausumo kaita žieminiuose javuose

Occurrence of thrips in winter cereals

 

IV skyrius. ŽOLININKYSTĖ

Chapter 4. GRASSLAND HUSBANDRY

LT/EN

V. Žėkaitė, A. Baniūnienė.

Daugiamečių žolių ir jų mišinių parinkimas gilaus smėlio dirvoje

Choice of perennial grasses and their mixtures on deep sand soil

LT

ATMINTINĖ AUTORIAMS, RAŠANTIEMS Į MOKSLO DARBUS „ŽEMDIRBYSTĖ”

EN

INSTRUCTIONS TO AUTHORS OF MANUSCRIPTS FOR “AGRICULTURE”

LT TURINYS
EN CONTENTS
LT PABAIGOS PSL. / THE LAST PAGE