ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE T. 95, Nr. 2 (2008) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE Vol. 95, No. 2 (2008)

Kalba / Language Straipsnio pavadinimas / Title

LT/EN

I TITULINIS / TITLE-PAGE 1st

LT/EN

II TITULINIS / TITLE-PAGE 2nd
 

I skyrius.  ŽEMDIRBYSTĖ

Chapter 1.  CROP  AND  SOIL  MANAGEMENT

LT/EN

I. Deveikytė, R. Semaškienė, A. Leistrumaitė.

Javų ir piktžolių konkurencija ekologinės žemdirbystės sąlygomis

The competition between cereals and weeds under the conditions of organic agriculture

LT/EN

S. Čiuberkis, D. Ožeraitienė, S. Bernotas, D. Ambrazaitienė.

Dirvožemio savybių pokyčiai taikant tradicinę ir supaprastinto rudeninio žemės dirbimo sistemas

Changes in the soil properties as affected by conventional and minimal soil tillage systems

 

II skyrius.  DIRVOTYRA  IR  AGROCHEMIJA

Chapter 2.  SOIL  SCIENCE  AND  AGROCHEMISTRY

LT/EN

E. Lapinskas.

Rhizobium ir mineralinio azoto reikšmė, formuojant asociatyvią azotą fiksuojančią sistemą su vasariniais rapsais

The influence of Rhizobium spp. and mineral nitrogen on the formation of associative nitrogen fixing system with spring rape

LT/EN

D. Janušauskaitė, A. Velykis, A. Satkus.

Sunkaus priemolio dirvožemio armens ir poarmenio gerinimo priemonių poveikis mikrobiologiniams procesams

The influence of agricultural practices intended for the improvement of clay loam topsoil and subsoil on the microbiological processes

 

III skyrius.  AUGALININKYSTĖ

Chapter 3.  CROP  PRODUCTION

LT/EN

J. Lubytė, A. Antanaitis, Z. Vaišvila, J. Mažvila, T. Adomaitis, J. Arbačiauskas.

Sunkiųjų metalų koncentracija skirtingai tręštų žieminių kviečių grūduose

The concentration of heavy metals in the grains of differently fertilised winter wheat crops

LT/EN

R. Skuodienė, N. Daugėlienė.

Daugiamečių žolių, panaudotų kaip žalioji trąša, įtaka žieminių kvietrugių ir rugių produktyvumui

The effect of perennial grasses used as green manure on the productivity of winter triticale and winter rye

LT/EN

V. Povilaitis, S. Lazauskas, V. Mašauskas, Š. Antanaitis.

Vasarinių miežių derliaus modeliavimo DSSAT v 4.0.2.0 modeliu galimybės

The possibilities of spring barley yield simulation by the DSSAT v 4.0.2.0 model

 

IV skyrius.  AUGALŲ  SELEKCIJA  IR  GENETIKA

Chapter 4.  PLANT  BREEDING  AND  GENETICS

LT/EN

J. Sprainaitienė, V. Ruzgas.

Nauja žirnių veislė ‛Simona’

The new pea variety ‛Simona’

LT/EN

A. Kulikauskas, G. Statkevičiūtė.

Avižų belukštiškumo požymio skilimas F2  ir jų atranka perspektyvioms linijoms

Oat naked-grain trait segregation in F2 plants and their selection for promising breeding lines

EN/LT

L. Lideikytė, I. Pašakinskienė, N. Lemežienė, S. Nekrošas, J. Kanapeckas.

FISH assessment of ribosomal DNA sites in the chromosome sets of Lolium, Festuca and Festulolium

Ribosominės DNR saitų nustatymas FISH metodu Lolium, Festuca ir Festulolium chromosomose

EN/LT

O. Pivorienė, I. Pašakinskienė.

Genetic diversity assessment in perennial ryegrass and Festulolium by ISSR fingerprinting

Daugiamečių svidrių ir eraičinsvidrių genetinės įvairovės atskleidimas naudojant ISSR žymenis

LT ATMINTINĖ AUTORIAMS, RAŠANTIEMS Į MOKSLO ŽURNALĄ „ŽEMDIRBYSTĖ”
EN

INSTRUCTIONS TO AUTHORS: “ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE”

LT/EN TURINYS / CONTENTS
LT PABAIGOS PSL. / THE LAST PAGE