ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE  T. 96, Nr. 3 (2009) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE  Vol. 96, No. 3 (2009)
Santraukos / Summaries

Turinys / Content

I skyrius.  AUGALŲ  SELEKCIJA  IR  GENETIKA

Chapter 1.  PLANT  BREEDING  AND  GENETICS

Ž. Liatukas, A. Ronis, V. Ruzgas. 

Lapų ploto indekso tinkamumas žieminio kviečio (Triticum aestivum L.) selekcinių linijų atrankai

The suitability of leaf area index for the selection of winter wheat (Triticum aestivum L.) breeding lines

V. Paplauskienė, V. Ruzgas, Ž. Liatukas. 

Žieminio kviečio (Triticum aestivum L.) selekcinių linijų genetinė įvairovė pagal grūdų atsarginių baltymų kompozicijas

Genetic diversity in winter wheat (Triticum aestivum L.) breed lines based on seed storage protein composition

G. Brazauskas, V. Ruzgas. 

Wx kviečių genotipų kūrimas taikant haploidijos ir DNR žymenų metodus

Combination of haploidy and DNA marker selection for Wx genotype production in wheat

N. Lemežienė, J. Kanapeckas, B. Butkutė. 

Biodujų gamybai tinkamiausios paprastosios šunažolės (Dactylis glomerata L.) veislės, selekcinės linijos ir ekotipai

Varieties, breeding lines and ecotypes of cocksfoot (Dactylis glomerata L.) that are the most suitable for biogas production

K. Jonavičienė, V. Paplauskienė, G. Brazauskas. 

Isozymes and ISSR markers as a tool for the assessment of genetic diversity in Phleum spp.

Motiejuko (Phleum spp.) rūšių genetinės įvairovės atskleidimas, naudojant izofermentinius ir ISSR žymenis

V. Rančelienė, R. Vyšniauskienė, N. Anisimovienė, T. Šikšnianas, V. Stanys.

The effect of cherry fruit extracts on meristematic plant cells

Vyšnių uogų ekstraktų poveikis augalų meristeminėms ląstelėms

A. Radzevičius, R. Karklelienė, Č. Bobinas, P. Viškelis. 

Nutrition quality of different tomato cultivars

Skirtingų veislių pomidorų vaisių maistinė vertė

II skyrius.  AUGALŲ  FIZIOLOGIJA IR BIOTECHNOLOGIJA

Chapter 2.  PLANT  PHYSIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

V. Bendokas, V. Stanys. 

Skirtingos vainiko formos obelų hormonų kaita

Variation of hormones in apple trees with different canopy architecture

G. Šabajevienė, N. Uselis, G. Samuolienė, D. Kviklys, J. Sakalauskaitė, P. Duchovskis.  

Sodinimo tankumo įtaka obelų veislės ‛Auksis’ su P 22 poskiepiu fiziologiniams rodikliams

Orchard planting density effect on physiological indexes of apple tree cv ‛Auksis’ on P 22 rootstock

S. Sakalauskienė, A. Brazaitytė, G. Šabajevienė, S. Lazauskas, J. Sakalauskaitė, A. Urbonavičiūtė, G. Samuolienė, P. Duchovskis.

Kompleksinis aplinkos veiksnių poveikis sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) fiziologiniams rodikliams organogenezės III–IV etapais

Integrated impact of environmental factors on pea (Pisum sativum L.) physiological indicators at organogenesis stages III–IV

A. Brazaitytė, P. Duchovskis, A. Urbonavičiūtė, G. Samuolienė, J. Jankauskienė, A. Kasiulevičiūtė-Bonakėrė, Z. Bliznikas, A. Novičkovas, K. Breivė, A. Žukauskas. 

The effect of light-emitting diodes lighting on cucumber transplants and after-effect on yield

Kietakūnio apšvietimo poveikis agurkų daigams ir derliui

A. Urbonavičiūtė, G. Samuolienė, A. Brazaitytė, P. Duchovskis, V. Ruzgas, A. Žukauskas. 

The effect of variety and lighting qualityon wheatgrass antioxidant properties

Veislės ir apšvietimo spektro kokybės įtaka kviečių želmenų antioksidacinėms savybėms

G. Stanienė, V. Stanys, J. Vinskienė, R. Abraitis, R. Jomantienė, D. Valiūnas, A. Abraitienė. 

Fitoplazmomis ir viroidais infekuotos trešnės (Prunus avium L.) in vitro kultūra

In vitro culture of phytoplasma- and viroid- infected sweet cherry (Prunus avium L.)

S. Liegiūtė, D. Majienė, S. Trumbeckaitė, J. Liobikas, V. Bendokas, V. Stanys, D. M. Kopustinskienė, T. Šikšnianas, N. Anisimovienė. 

Vyšnios (Prunus cerasus L.) vaisių ekstraktų antocianinų sudėtis ir antimikrobinis aktyvumas

Anthocyanin composition and antimicrobial activity of sour cherry (Prunus cerasus L.) fruit extracts

J. Liobikas, S. Trumbeckaitė, V. Bendokas, D. Baniulis, D. Majienė, D. M. Kopustinskienė, T. Šikšnianas, N. Anisimovienė. 

Proapoptozinis juodojo serbento (Ribes nigrum L.) uogų ekstraktų poveikis žiurkės širdies mitochondrijoms

Pro-apoptotic effect of black currant (Ribes nigrum L.) berry extracts on rat heart mitochondria

N. Anisimovienė, M. Rubinskienė, P. Viškelis, E. Stackevičienė, V. Stanys, T. Šikšnianas, E. Jankovska, A. Sasnauskas.

Antocianinai serbentų, vyšnių bei šilauogių uogose ir ekstraktų antioksidacinis aktyvumas

Anthocyanins in currants, cherries, blueberries, and antioxidative activity of berry extracts

N. Burbulis, A. Blinstrubienė, R. Kuprienė.  

Regeneration of adventitious shoots of linseed (Linum usitatissimum L.) from hypocotyl explants

Sėmeninio lino (Linum usitatissimum L.) pridėtinių ūglių regeneracija iš hipokotilių kultūros

N. Burbulis, A. Blinstrubienė, R. Kuprienė, V. Jonytienė, R. Rugienius, G. Stanienė.

In vitro regeneration of Brassica napus L. shoots from hypocotyls and stem segments

Brassica napus L. ūglių regeneracija in vitro iš hipokotilių ir stiebo segmentų kultūrų

G. Samuolienė, P. Duchovskis, A. Urbonavičiūtė, G. Šabajevienė. 

Flowering initiation in plants of different Apiaceae species

Skirtingų Apiaceae rūšių augalų žydėjimo iniciacija