ŽEMDIRBYSTĖ=AGRICULTURE  Vol. 99, No. 2 (2012) / ŽEMDIRBYSTĖ=AGRICULTURE  T. 99, Nr. 2 (2012)
Summaries / Santraukos

Title / Straipsnio pavadinimas

A. S. Lukatkin, A. Brazaitytė, Č. Bobinas, P. Duchovskis

Chilling injury in chilling-sensitive plants: a review

Žemų temperatūrų poveikis jautriems augalams: apžvalga

V. Lukoševičiūtė, R. Rugienius, G. Stanienė, A. Blažytė, D. Gelvonauskienė, V. Bendokas, B. Gelvonauskis, A. Sasnauskas, V. Stanys, Č. Bobinas

Low temperature storage of Fragaria sp. and Pyrus sp. genetic resources in vitro

Braškės (Fragaria × ananssa Duch.) ir kriaušės (Pyrus communis L.) genetinių išteklių saugojimas žemoje temperatūroje in vitro

S. Sikorskaitė, D. Gelvonauskienė, V. Stanys, D. Baniulis

Characterization of microsatellite loci in apple (Malus × domestica Borkh.) cultivars

Naminės obels (Malus × domestica Borkh.) veislių mikrosatelitų sekų charakteristika

D. Žvingila, V. Vaitkūnienė, J. Patamsytė, A. Leistrumaitė, M. Staniūtė, L. Balčiūnienė, T. Čėsnienė, V. Kleizaitė, R. Šiukšta, V. Rančelis

DNA polymorphism and agronomic traits of revertants from barley (Hordeum vulgare L.) mutant tw

Revertantų iš paprastojo miežio (Hordeum vulgare L.) tw mutanto DNR polimorfizmas ir agronominiai požymiai

Z. Dumlupinar, T. Dokuyucu, H. Maral, R. Kara, A. Akkaya

Evaluation of Turkish oat landraces based on morphological and phenological traits

Senųjų turkiškų avižų veislių įvertinimas, remiantis morfologiniais ir fenologiniais požymiais

M. Golzarfar, A. H. Shirani Rad, B. Delkhosh, Z. Bitarafan

Safflower response to different nitrogen and phosphorus rates in two planting seasons

Įvairių normų azoto ir fosforo trąšų įtaka dažinio dygmino (Carthamus tinctorius L.) augimui, sodinant rudenį ir žiemą

L. Urbanavičienė, M. Žižytė

Identification of Brome mosaic virus in cocksfoot(Dactylis glomerata L.) and meadow fescue (Festuca pratensisHuds.) in Lithuania

Dirsės mozaikos viruso (Brome mosaic virus) identifikacija paprastosios šunažolės (Dactylis glomerata L.) ir tikrojo eraičino (Festuca pratensis Huds.) augaluose Lietuvoje

D. Šneideris, I. Zitikaitė, M. Žižytė, B. Grigaliūnaitė, J. Staniulis

Identification of nepoviruses in tomato(Lycopersicon esculentum Mill.)

Nepovirusų identifikacija valgomojo pomidoro (Lycopersicon esculentum Mill.) augaluose ir vaisiuose

R. Mačkinaitė

Potential pathogens of common caraway (Carum carvi L.) seeds and search for measures suppressing their spread

Paprastojo kmyno (Carum carvi L.) sėklų potencialūs patogenai ir jų plitimą stabdančios priemonės

M. Grahovac, D. Inđić, S. Vuković, J. Hrustć, S. Gvozdenac, M. Mihajlović, B. Tanović

Morphological and ecological features as differentiation criteria for Colletotrichum species

Deguliagrybių (Colletotrichum spp.) atskyrimo morfologiniai ir ekologiniai kriterijai

R. Šmatas, V. Makūnas, I. Brazauskienė, E. Petraitienė

Sensitivity of pollen beetle (Meligethes aeneus F.) insecticides with different modes of action and efficacy in the field conditions

Rapsinio žiedinuko (Meligethes aeneus F.) jautrumas skirtingo poveikio insekticidams ir jų efektyvumas lauko sąlygomis

K. Hiiesaar, R. Kaasik, I. H. Williams, E. Švilponis, K. Jõgar, L. Metspalu, M. Mänd, A. Ploomi, A. Luik

Cold hardiness of horseradish flea beetle (Phyllotreta armoracia (Koch))

Krienų spragės (Phyllotreta armoracia (Koch)) atsparumas šalčiui

J. Bašilova, R. Rakauskas

The first record of aphid Melanaphis pyraria (Passerini) in Lithuania

Amarų rūšis Melanaphis pyraria (Passerini) pirmą kartą aptikta Lietuvoje

J. Ivanauskaitė, A. Bukantis, G. Stankūnavičius

The application of AgroMetShell model for the analysis and prediction of spring barley productivity in Lithuania

Modelio „AgroMetShell“ taikymas vasarinių miežių derlingumui modeliuoti Lietuvoje